Översiktslistan Dagens avgångar visar dig de gäster som lämnar idag inklusive deras bokade extra tjänster. Genom att klicka på respektive post skickas du till sammanfattningen av bokningen.