Du kan legge inn grunnleggende data for et nytt opphold i innspillingsskjermen New Stay. Du kan få tilgang til skjermen på to måter: 1. enten ved å klikke på det grønne symbolet i HoHoManager-logoen fra instrumentbordet, eller 2. ved å klikke på "+" -tegnet og opprette en ny bestilling fra romkalenderen. Lag en bestilling: Følgende informasjon er nødvendig for å opprette en bestilling / et nytt opphold:

Lag nye gjester: Ved å klikke på "+" -tegnet kan du også opprette nye gjester direkte fra denne masken. Note: Siden flere verter kan administreres med HoHoManager-appen, blir gjestene alltid tildelt nøyaktig en vert. Hvis samme gjest sjekker inn hos to forskjellige verter, må opplysningene deres legges inn to ganger.