Op de overzichtspagina van de seizoensuren ziet u in één oogopslag alle seizoensgebonden tijden van de objecten die u beheert. Deze pagina is ook het uitgangspunt voor het instellen van kamerprijzen.

Door op een seizoensgebonden tijdaanduiding te klikken bereikt u de huizenpagina van de seizoenstijd.

Klik op het pictogram "Tarieven bewerken" om toegang te krijgen tot de verwerkingstijden van het kamertarief voor dit seizoen.

Noot:
Tarieven worden ALTIJD toegekend aan seizoensgebonden periodes in de HoHoManager App. Zelfs als u geen seizoensgebonden periodes heeft gedurende het jaar en slechts één standaardtarief heeft, bijvoorbeeld voor het gehele jaar geldig is, moet voor dit standaardtarief een seizoensperiode worden vastgesteld, die bijvoorbeeld als seizoenperiode kan worden gebruikt. geldig van 1.1. van het jaar tot 1.1. van het volgende jaar.

Klik op het teken "+" naast de subrubriek van de toegewezen objecten om nieuwe seizoensinvloeden toe te voegen.

De seizoensinvloeden moeten ononderbroken zijn. De volgende seizoenen moeten ALTIJD beginnen met de datum van het vorige seizoen. Anders is er geen andere berekening van de prijs voor het verblijf mogelijk. Seizoenperiodes mogen elkaar evenmin overlappen.

Als een seizoenstijd niet naadloos met de vorige moet worden verbonden, wordt dit in het overzicht aangegeven door de "GAP". De lacunes kunnen worden gedicht door een van de twee perioden vóór of na het seizoen aan te passen, of door een extra seizoensgebonden tijd voor het gat vast te stellen.

U kunt bestaande inzendingen bewerken door erop te klikken of ze te verwijderen door ze eenvoudig te wissen en te bevestigen.