Het scherm Diensten - Instellingen en prijzen toont u het overzicht van de voorzieningen en functies van de kamers / verhuureenheden die u beheert.

Merk op dat de hier ingevoerde gegevens op de latere factuur staan __en de basis vormen voor de berekening van de totale prijs.

U kunt een tijdsperiode en het respectieve tarief invoeren, dat als berekeningsbasis dient voor de latere berekening van de gast.

Als u aan btw bent onderworpen, moet u mogelijk bovendien een btw-tarief voor de betalende service opgeven.

De prijs die u invoert voor de service / functie hangt af van het feit of de prijzen moeten worden ingevoerd met of zonder btw. Deze basisinstelling moet worden gemaakt in de Gebruikersinstellingen.

Tarieven van extra uitrusting worden als volgt gedefinieerd: