Behandlingssiden for turistafgift giver dig mulighed for at indtaste turistskatbidrag i tilfælde af eksisterende turistafgiftsforpligtelser og styre deres gyldighedsperioder. Der er også mulighed for at opkræve turistskattesatserne med moms, hvis nødvendigt.

Vigtigt:
Vedligeholdelse af turistskatposter er kun muligt, hvis din ejendom har ejendommen "underlagt turistskat". Denne egenskab skal indstilles i overensstemmelse hermed på skærmen "Objekter".

Turistafgiftssatser for voksne og børn kan indtastes.

Der er også mulighed for - i tilfælde af en eksisterende momsforpligtelse - at indtaste en momssats for turistafgiften. Hvis der ikke er moms på besøgende skat, skal værdien "0" indtastes her.