Du kan indtaste basisdataene for et nyt ophold på indtastningsskærmen nyt ophold.

Du kan få adgang til skærmen på to måder:
1. enten ved at klikke på det grønne symbol i HoHoManager-logoet fra instrumentbrættet, eller
2. ved at klikke på "+" tegnet og oprette en ny reservation fra rumkalenderen.

Opret en reservation:

For at oprette en reservation / et nyt ophold er følgende oplysninger nødvendige:Opret nye gæster:
Ved at klikke på "+" tegnet kan du også oprette nye gæster direkte fra denne maske.

Note:
Da flere værter kan administreres med HoHoManager-appen, tildeles gæster altid nøjagtigt en vært. Hvis den samme gæst tjekker ind på to forskellige værter, skal deres oplysninger indtastes to gange.