Du kan indtaste eller ændre dataene for de gæster, du administrerer, på skærmen Gæstedata.

Fed Vigtigt:
Dataene skal indtastes omhyggeligt, fordi de vises på den senere faktura og gæstebrev nøjagtigt, som du indtastede dem her.

Gæstes stamdata suppleres med en bookinghistorik.
Der vil du blive vist, hvor ofte en gæst allerede har reserveret, og status for deres reservationer (Bekræftet / annulleret).

Bemærk:
Gæster er bundet til en enkelt vært. Så hvis en gæst har booket hos to forskellige værter, der administreres af dig over tid, skal du oprette denne gæst to gange.