Skærmbilledet faciliteter rediger/ny viser dig oversigten over faciliteter og funktioner i de værelser / lejeenheder, du administrerer.

Vigtigt:
Bemærk, at de data, der er angivet her, vises på den senere faktura og er grundlaget for beregningen af __den samlede pris.

Du kan indtaste en tidsperiode og den respektive takst, som tjener som beregningsgrundlag for den senere gæstberegning.

Derudover kan du, hvis du er momspligtig, kræve moms for den gebyrpligtige tjeneste.

Prisen du indtaster for tjenesten / funktionen afhænger af, om priserne skal indtastes med eller uden moms. Denne grundlæggende indstilling skal foretages i Brugerindstillinger.

Priser på ekstra udstyr er defineret som følger:
- startdato (begyndelsen af __hvilken en sats skal træde i kraft)
- Slutdato (End Tame, som en sats bør udløbe)
- Beløb / sats
- om nødvendigt Den gældende momssats for tillægstjenesten.

Vær opmærksom på, at i tilfælde af merværdiafgift er yderligere ydelser med en pris på "0,00" også omfattet af en momssats (for eksempel bør en parkeringsplads være gratis) Momssats.

For at undgå irritation med gæsten bør
Du indtaster kun momsfrekvenser, der gælder i dit land - selv for 0 værdier.