oversigtsiden over bekvemmelighederne finder du de tjenester og udstyrsfunktioner i dit værelse, der muligvis er blevet oprettet af dig.

Vigtigt:
Så udstyret og yderligere tjenester er synlige her, skal de være oprettet i skærmbilledet "Rumegenskaber" eller aktiveret for det respektive rum.

Tilføj priser:
Ved at klikke på ikonet "+" kan du nu tilføje priser og perioder for hver service- og udstyrsfunktion.

Vigtigt:
Bemærk, at priser og data, der er gemt her, senere vil blive brugt til fakturering af gæstregningen.

Slet eksisterende poster:
Du kan redigere eksisterende poster ved blot at klikke på dem eller ved at "stryge" og derefter bekræfte.

Vigtigt:
Det er vigtigt, at priser indtastes uden huller og uden overlapning over tid. På hinanden følgende perioder starter altid med datoen for den sidste dag i den forrige periode.